Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ cùng Bộ GTVT hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết về đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, trình Chính phủ xem xét, thông qua tại kỳ họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2018.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được Quốc hội ban hành tháng 11/2017.

Theo Nghị quyết, dự kiến, 654km sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2017-2020, được chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập, quy mô, hình thức đầu tư phù hợp với từng dự án. Các công nghệ tiên tiến, hiện đại sẽ được áp dụng để thực hiện dự án, đảm bảo an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả.cao tốc Bắc - Nam
654km thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2017-2020

Chính phủ được Quốc hội giao nhiệm vụ xây dựng cơ chế huy động nguồn lực tham gia dự án. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết để thực hiện dự án, đảm bảo đến năm 2021 dự án sẽ cơ bản hoàn thành.

Cũng theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án, tránh thất thoát, tiêu cực, lãng phí, Bộ GTVT phải tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch để chọn nhà đầu tư đủ năng lực triển khai các gói thầu.

Các cơ quan liên quan gồm các Bộ: Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Tư pháp và NHNN Việt Nam sớm có ý kiến về nội dung cơ chế, trước ngày 20/1/2018 phải gửi Văn phòng Chính phủ.


Theo Báo Đầu tư Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay