Đẩy nhanh cấp sổ đỏ cho các tổ chức tại Hà Nội năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trao 328 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận) đợt 1 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Quốc phòng vào ngày 3/6.

Theo Phó Giám đốc Sở Nguyễn Trọng Lễ, thực hiện kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 24/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố, trong đó có các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 1904 (Bộ Quốc phòng), Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) trong công tác đo, vẽ, lập bản đồ, thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận và thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ phục vụ quy hoạch, quản lý và sử dụng đất quốc phòng” trên địa bàn Hà Nội.

Sở đã chủ động báo cáo UBND thành phố Hà Nội cho phép Ban chỉ đạo 1904 (Bộ Quốc phòng) thực hiện một số quy định đặc thù khi đo vẽ, lập bản đồ; báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận cho các cơ quan, đơn vị thuộc hai Bộ trên.

Kết quả sau hai năm triển khai thực hiện, đến nay, dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ phục vụ quy hoạch, quản lý sử dụng đất quốc phòng” trên địa bàn thành phố đã hoàn thành công tác xác định ranh giới, cắm mốc kiên cố cho 25/850 điểm đất với 1.241 mốc giới; hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ hiện trạng 850 điểm đất.

Riêng công tác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, tính đến 30/5/2014, tổng số Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu là 328/536 điểm đất, đạt 62%, trong đó 228 giấy chứng nhận cấp theo Kế hoạch số 78/KH-UBND. Như vậy, Hà Nội là địa phương đã cấp mới được nhiều giấy chứng nhận trong số các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện dự án trên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các địa điểm khác còn lại, hiện Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) đang hoàn thiện hồ sơ. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 1904 và Cục Bản đồ giải quyết các vướng mắc và tồn tại, như diện tích đất, chủ sử dụng đất theo phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng của Thủ tướng Chính phủ và quyết định phê duyệt vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng đã có nhiều thay đổi, dẫn đến việc UBND cấp xã còn gặp khó khăn khi xác nhận tình trạng sử dụng đất vào bản đồ hiện trạng. Một số địa điểm đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, nhưng thực tế một phần diện tích đất đã xây dựng khu gia đình cho cán bộ, chiến sĩ hoặc một số hộ dân đang sử dụng.

Để cải cách thủ tục hành chính, Sở đã hướng dẫn Cục Bản đồ thực hiện việc nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận qua Cổng thông tin điện tử của Sở; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho các đơn vị; cử cán bộ chủ động phối hợp và trực tiếp hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ giao đất, đảm bảo cấp giấy chứng nhận theo đúng kế hoạch đề ra.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm 2013 Sở đã tập trung hoàn thiện hồ sơ và cấp được186 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Công an thành phố Hà Nội. Các diện tích đất được cấp giấy chứng nhận chủ yếu được sử dụng làm trụ sở Công an thành phố, công an các quận, huyện, thị xã; xã phường, thị trấn… Hiện Sở đang tiếp tục cùng các đơn vị liên quan tìm cách tháo gỡ và xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định cho các diện tích đất còn lại, thuộc diện quản lý của Công an thành phố Hà Nội.

Tính đến nay, thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 8.427/19.247 thửa đất của các tổ chức cần kê khai, cấp giấy theo quy định (năm 2013 cấp được 1.200 giấy, đạt 120% kế hoạch). Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức và trụ sở cơ quan Nhà nước, Hà Nội đang thực hiện cấp ngay giấy chứng nhận mà không đợi kết quả xử lý, sắp xếp lại cơ sở nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không phải thỏa thuận về quy hoạch kiến trúc và cấp chỉ giới đường đỏ. Thành phố đang nghiên cứu hình thức cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch cho thuê đất hằng năm, để sử dụng cùng công trình theo hiện trạng.

Năm 2014, Hà Nội quyết tâm cấp tối thiểu 2.000 giấy cho các tổ chức và cấp 45.573 giấy cho các hộ gia đình, cá nhân (trong đó có 40.000 giấy cho các hộ gia đình, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở đã xây dựng xong).