Đề nghị Hà Nội công khai quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội năm 2020

Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, Hà Nội còn một số tồn tại trong việc bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (NOXH). Cơ quan này cũng đề nghị Hà Nội công khai đất để phát triển NOXH.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký kết luận thanh tra việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại TP. Hà Nội. Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra một loạt những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình nhà ở, phát triển NOXH của TP. Hà Nội.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội chưa bố trí quỹ đất và quy hoạch khu vực riêng để lập các dự án xây dựng NOXH theo quy định của Luật Nhà ở. Đồng thời, chưa có vốn thông qua quỹ đầu tư cho các dự án phát triển nhà ở, ngoài dự án nhà ở tái định cư.

Mục tiêu diện tích nhà bình quân tại Hà Nội
Mục tiêu diện tích nhà bình quân tại Hà Nội đến năm 2020. Đồ họa: Hiếu Công

Thanh tra Bộ Xây dựng cho hay, UBND TP. Hà Nội còn tồn tại trong việc chưa tổng hợp số liệu đầy đủ công tác phát triển nhà ở dẫn đến thiếu thông tin phục vụ quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu phát triển nhà ở chưa được thống kê, đánh giá; một số chỉ tiêu chưa đạt so với quyết định của Thủ tướng.

Việc thống kê, đánh giá hiện trạng mức độ đáp ứng nhu cầu đối với nhà ở dành cho sinh viên, công nhân, người thu nhập thấp, tái định cư, thương mại chưa chính xác, đầy đủ và cụ thể.

Thực hiện chưa đúng quy định việc công bố thông tin, công khai chương trình, kế hoạch nhà ở đã được phê duyệt. Việc lập và phê duyệt chương trình phát triển nhà ở của TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cũng chưa đầy đủ nội dung, chưa đáp ứng yêu cầu.

quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội
Mục tiêu diện tích xây dựng nhà ở cho một số đối tượng đến năm 2020. Đồ họa: Hiếu Công

Với những tồn tại đã nêu, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng công khai diện tích đất dành đề phát triển NOXH trên địa bàn. TP. Hà Nội cũng cần công bố các nội dung, kế hoạch, chương trình phát triển NOXH.

TP. Hà Nội cần bố trí quỹ đất, nguồn vốn ngân sách địa phương đầy đủ để xây dựng NOXH, sinh viên, công nhân và nhà ở cho hộ nghèo nhằm thực hiện các chỉ tiêu Thủ tướng giao.


Điều 54, Luật Nhà ở 2014: Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng NOXH


1. Đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 19 của Luật này; nếu xây dựng NOXH chưa có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt thì UBND cấp tỉnh phải gửi lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.


2. UBND cấp tỉnh phải quy hoạch khu vực riêng để lập dự án đầu tư xây dựng NOXH để cho thuê.


3. Đối với dự án xây dựng NOXH mà không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng NOXH riêng để cho thuê quy định tại khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20% diện tích NOXH trong dự án để cho thuê; chủ đầu tư được hưởng cơ chế ưu đãi xây dựng nhà ở để cho thuê theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này đối với phần diện tích 20% NOXH để cho thuê và được bán nhà ở này cho người đang thuê theo quy định về bán NOXH sau thời hạn 05 năm cho thuê.


4. Dự án đầu tư xây dựng NOXH phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, kiểm soát về tiêu chuẩn diện tích, chất lượng, giá thuê, giá bán, giá thuê mua và việc xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua, mua nhà ở.


Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội giai đoạn 2012-2020.


Mục tiêu đến năm 2020:


– Diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố là 26,3 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 8,5 m2/người), trong đó khu vực đô thị 29,1 m2/người, khu vực nông thôn 22,1 m2/người.


– Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố lên thành 91,2%; hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà ở đơn sơ.


– Tổ chức triển khai thực hiện công tác phát triển NOXH, cụ thể như sau:


+ Đầu tư xây dựng khoảng 800.000m2 sàn, đáp ứng 130.000 chỗ ở cho sinh viên;


+ Đầu tư xây dựng khoảng 3.000.000m2 sàn, đáp ứng 400.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động làm việc tại cụm công nghiệp, khu công nghiệp vừa và nhỏ, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp (bao gồm cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành, nghề;


+ Đầu tư xây dựng khoảng 2.223.000m2 sàn, tương ứng 32.000 căn hộ cho các đối tượng xã hội.