Đề xuất mở lại giao dịch bất động sản tại Vân Đồn năm 2020

Ngày 14/11 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 6868 gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh trong đó có huyện Vân Đồn.

Được biết trước đó, UBND huyện Vân Đồn có công văn kiến nghị cho phép thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Vân Đồn theo quy định của pháp luật và giải quyết vướng mắc khi thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trưởng Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp liên ngành và đã thống nhất đề xuất lên UBND tỉnh 2 nội dung dưới đây:

Một là, giải quyết các trường hợp thủ tục hành chính về đất đai của UBND huyện Vân Đồn, công tác lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch chung xây dựng kinh tế Vân Đồn theo định hướng là đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chủ trì đang trong giai đoạn phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Các chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tạm dừng thủ tục hành chính đã giúp Vân Đồn ổn định được tình hình an sinh xã hội và thực hiện tốt công tác quản lý đất đai.giao dịch bất động sản tại Vân Đồn
Đề xuất mở lại giao dịch bất động sản tại Vân Đồn

Nhu cầu được thực hiện các quyền về sử dụng đất và thực hiện các thủ tục về đai của người dân trên địa bàn huyện hiện nay là chính đáng và thiết thực. UBND huyện đề nghị tỉnh xem xét cho phép UBND huyện Vân Đồn tiếp tục thực hiện toàn bộ các thủ tục đất đai thuộc thẩm quyền của huyện theo đúng quy định của Luật Đất đai và pháp luật hiện hành nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn huyện Vân Đồn; đồng thời giảm thiểu các khiếu nại, kiến nghị của người dân.

Hiện tại, thị trường bất động sản trên địa bàn huyện Vân Đồn đã ổn định, không còn tình trạng sốt ảo, thổi giá đất. Dựa vào tình hình thực tế, công tác quản lý đất đai và để đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, liên ngành thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho phép UBND huyện Vân Đồn thực hiện toàn bộ thủ tục đất đai thuộc thẩm quyền của huyện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hai là, đối với đề nghị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vương Long (Vương Long), liên ngành thống nhất Dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư trung tâm thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn do Vương Long làm chủ đầu tư thuộc trường hợp thủ tục hành chính về đất đai được UBND huyện Vân Đồn báo cáo đề xuất và được liên ngành đồng ý; đề xuất UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định hiện hành.