Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn tại 2 tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai.

Chính phủ quyết nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, điều chỉnh 3.461,4 ha diện tích tự nhiên và 2.704 nhân khẩu của xã Lát, huyện Lạc Dương để thị trấn Lạc Dương quản lý.

Điều chỉnh 550,44 ha diện tích tự nhiên, 4.658 nhân khẩu của xã Gung Ré và 88,24 ha diện tích tự nhiên, 593 nhân khẩu của xã Tân Châu, huyện Di Linh để thị trấn Di Linh quản lý.

Điều chỉnh địa giới hành chính 2 tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai năm 2020 2

Điều chỉnh toàn bộ 679 ha diện tích tự nhiên và 3.921 nhân khẩu của xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên để thị trấn Đồng Nai quản lý và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố và 10 huyện), 148 đơn vị hành chính cấp xã (117 xã, 18 phường và 12 thị trấn).

Với tỉnh Gia Lai, Chính phủ quyết nghị điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đak Đoa, xã Hneng, xã Kon Gang và xã Glar để mở rộng thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, điều chỉnh 2.556,56 ha diện tích tự nhiên và 2.170 nhân khẩu của xã Kon Gang, huyện Đak Đoa để xã Hneng quản lý. Đồng thời, điều chỉnh 1.217,21 ha diện tích tự nhiên, 4.223 nhân khẩu của xã Hneng và 369,05 ha diện tích tự nhiên, 1.492 nhân khẩu của xã Glar, huyện Đak Đoa để thị trấn Đak Đoa quản lý.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Điều chỉnh địa giới hành chính 2 tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay