Đồng Nai đấu giá 2 khu đất với tổng diện tích gần 84ha tại Long Thành năm 2020

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, 2 khu đất khu dân cư tại huyện Long Thành sẽ được đấu giá với giá khởi điểm hơn 2,2 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, khu đất thứ nhất có diện tích 922.154,2m2, là đường đất rộng khoảng 5m cách đường liên xã Long Đức – Lộc An đoạn qua xã Lộc An (từ Tỉnh lộ 769 đến giáp ranh xã Long Đức) khoảng 500m. Trong đó, diện tích đấu giá là 539.460,21m2, gồm 23.053,86m2 đất công trình dịch vụ đô thị, 50.718,48m2 đất công trình giáo dục và 465.687,87m2 đất ở tại nông thôn (đất ở dự án).

Đối với 382.693,99m2 đất không đấu giá gồm đất giao thông hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đơn vị trúng đấu giá cần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đấu nối theo quy hoạch chi tiết, sau đó bàn giao cho UBND huyện Long Thành quản lý theo quy định.

đấu giá đất
Đồng Nai sẽ đấu giá công khai 2 khu đất tại huyện Long Thành

Mục đích sử dụng của khu đất này là đất công trình dịch vụ đô thị, đất công trình giáo dục và đất ở tại nông thôn (đất ở dự án). Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần và giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Về thời hạn sử dụng đất, đất công trình dịch vụ đô thị là 50 năm; đất công trình giáo dục là 50 năm; đất ở tại nông thôn (đất ở dự án) là lâu dài.

Giá khởi điểm đấu giá là 1.645,7 tỷ đồng, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 5 triệu đồng/hồ sơ, tiền đặt trước là 164,57 tỷ đồng/hồ sơ. Dự kiến, việc đấu giá sẽ được tổ chức vào 14h30 ngày 23/8/2019.

Khu đất thứ hai có diện tích 49,8ha nằm tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 05/3/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã thu hồi khu đất này vốn do Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai sử dụng để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Trong tổng diện tích 498.000,0m2 của khu đất, diện tích đấu giá là 293.820,0m2, gồm 12.450,0m2 đất công trình dịch vụ đô thị; 27.390,0m2 đất công trình giáo dục và 253.980,0m2 đất ở tại nông thôn (đất ở dự án). Diện tích không đấu giá là 204.180,0m2 đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh. Với phần diện tích này, đơn vị trúng đấu giá cũng có trách nhiệm cần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đấu nối theo quy hoạch chi tiết, sau đó bàn giao cho UBND huyện Long Thành quản lý theo quy định.

Mục đích sử dụng khu đất là đất công trình dịch vụ đô thị, đất công trình giáo dục và đất ở dự án (đất ở tại nông thôn). Hình thức sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Đất ở dự án (đất ở tại nông thôn) có thời hạn sử dụng lâu dài; đất công trình dịch vụ đô thị và đất công trình giáo dục có thời hạn 50 năm.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, giá khởi điểm là 612,5 tỷ đồng; tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 5 triệu đồng/hồ sơ; tiền đặt trước là 122,5 tỷ đồng. Thời hạn tham khảo hồ sơ đấu giá tính từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 15/7/2019.