Đồng Nai đề xuất hàng loạt cơ chế đặc thù dự án sân bay Long Thành năm 2020

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị phê duyệt Đề án xây dựng cơ chế đặc thù trong công tác hỗ trợ, bồi thường và tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2017/TTg-KTN ngày 9/11/2015 về tình hình triển khai và một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã chủ động phối hợp với Bộ GTVT xây dựng Đề án xây dựng cơ chế đặc thù trong công tác hỗ trợ, bồi thường và tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 20-7-2005, nằm trên địa bàn 6 xã: Suối Trầu, Bình Sơn, Cẩm Đường, Bình Sơn, Long Phước, Bàu Cạn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), có diện tích thu hồi 5.000ha. Việc xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm ảnh hưởng đến cuộc sống hơn 4.000 hộ gia đình với hơn 15.000 nhân khẩu.

Với tính chất như trên, ngoài việc xây dựng khung chính sách cho dự án theo quy định tại Điều 87 Luật Đất đai năm 2013, tỉnh Đồng Nai xây dựng cơ chế đặc thù nhằm bổ sung các cơ chế, chính sách mà pháp luật chưa quy định về hỗ trợ, bồi thường, tái định cư; hỗ trợ về giáo dục, y tế, đào tạo nghề và các vấn đề an sinh xã hội khác để bảo đảm cho người dân trong vùng dự án sớm ổn định và có cuộc sống tốt hơn sau khi di dời về nơi ở mới.Sân bay Long Thành
Tỉnh Đồng Nai vừa có tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án xây dựng cơ chế đặc thù trong

công tác hỗ trợ, bồi thường và tái định cư dự án sân bay Long Thành

Cùng với đó, cơ chế đặc thù về xây dựng hạ tầng khu tái định cư và giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để có thể bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư, triển khai thực hiện dự án vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019. Tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho tách ngay tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; giao cho UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư để triển khai ngay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhằm đảm bảo năm 2019 sẽ khởi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, cho phép UBND Đồng Nai áp dụng hình thức chỉ định thầu các gói thầu tư vấn và thi công đối với 2 dự án tái định cư và nghĩa trang huyện Long Thành; đồng thời ủy quyền cho UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng như: phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán đối với 2 dự án tái định cư Lộc An – Bình Sơn và Bình Sơn.

Đối với cơ chế đặc thù về nguồn vốn, báo cáo của đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại cuộc họp xây dựng đề án cho biết, ACV đang báo cáo các bộ, ngành liên quan kiến nghị Thủ tướng Chính phủ được sử dụng nguồn vốn từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) khoảng 1.000 tỷ đồng để thực hiện.

Để có nguồn vốn thực hiện việc đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư để di dời các hộ dân (tổng kinh phí thực hiện khoảng 5.440 tỷ đồng), trước mắt UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ứng vốn cho Đồng Nai được thực hiện các nội dung trên.

Cụ thể, được sử dụng nguồn kinh phí thặng dư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước khoảng 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ dưới hình thức công trái xây dựng Tổ quốc có kỳ hạn từ một năm trở lên, đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam. Còn lãi suất của trái phiếu được tính vào tổng mức đầu tư của dự án…