Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được miễn tiền sử dụng đất năm 2020

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) với toàn bộ diện tích đất được giao trong phạm vi dự án.

tiền sử dụng đất
Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày 6/3/2017, Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về quy định miễn tiền sử dụng đất với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, áp dụng cho Dự án cải tạo Khu A – Khu Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bộ Xây dựng có Công văn số 59/BXD-QLN ngày 22/3/2017 phúc đáp Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính như sau:

Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) với toàn bộ phần diện tích đất được giao trong phạm vi dự án.

Với Dự án cải tạo Khu A – Khu Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, nếu dự án là dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và phần diện tích để xây dựng nhà ở liền kề 1.041,50m2 là phần đất được giao trong phạm vi của dự án (theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) thì chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất với phần diện tích đất để xây dựng nhà ở liền kề này.