Được biết, năm 2013, TP Hà Nỗi đã hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, đầu tư; hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là thị trường bất động sản.

Theo đó, TP đã thí điểm hỗ trợ lãi suất sản xuất kinh doanh với lãi suất 0,2%/tháng, hỗ trợ lãi suất vay đầu tư; Thực hiện giảm, giãn thuế, phí cho doanh nghiệp với tổng số tiền là 13.533 tỷ đồng.


Dự kiến giải ngân 250 tỷ đồng hỗ trợ vốn vay mua nhà năm 2020 2

Bên cạnh đó, TP đã tổ chức rà soát, phân loại các dự án bất động sản (tạm dừng, điều chỉnh cơ cấu, loại hình); sử dụng quĩ nhà 30%, 50% của các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn có khả năng hoàn thành trong năm 2013 và các năm 2014, 2015 để xem xét mua lại sử dụng làm quĩ nhà tái định cư; đẩy mạnh giải ngân gói hỗ trợ mua nhà (dự kiến giải ngân 250 tỷ đồng cho 450 khách hàng).

Tuy nhiên, hiện sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn hạn chế; thị trường bất động sản phục hồi chậm; kinh tế tuy đã phục hồi nhưng chưa thật vững chắc.

Bước sang năm 2014, Hà Nội chủ trương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; từng bước phục hồi tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt cao hơn năm 2013, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 8,5-9%.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Dự kiến giải ngân 250 tỷ đồng hỗ trợ vốn vay mua nhà
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay