Dự thảo luật Đất đai sửa đổi sắp được trình Chính phủ năm 2020

Dự thảo luật Đất đai sửa đổi dự kiến sẽ được Bộ Tài nguyên & Môi trường trình Chính phủ tháng 6 tới, hai tháng trước khi chính thức trình Ủy ban Thường vụ QH.


Bộ Tài nguyên & Môi trường cho biết, sẽ tập trung tổng kết việc thi hành Luật Đất đai hiện hành, cũng như tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các báo cáo tổng kết này sẽ được hoàn tất và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến trong tháng 3/2012.
Dự thảo luật Đất đai sửa đổi sắp được trình Chính phủ | ảnh 1

Ảnh minh họa


Hiện đất đai đang là vấn đề nóng ở tất cả các địa phương. Đặc biệt, đất đai đang là tài sản ngày càng có giá trị, trong bối cảnh dân đông lên nhưng đất thì không nở ra. Nhu cầu đất ở, đất canh tác sản xuất cho tới đất an táng đang nóng và trở thành nguồn cơn cho những bất ổn xã hội.


(Theo Vietnamnet)