Dừng chuyển nhượng 130 lô đất tại dự án Mỹ Gia (Khánh Hòa) năm 2020

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho người mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án trên địa bàn.

Theo đó, bên cạnh 30 lô đất đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (tổng diện tích 144.713,74m2) và 130 lô đất bị kê biên để bảo đảm thi hành án theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an, hiện có 870 lô đất thuộc Gói số 2 của Khu đô thị Mỹ Gia (TP. Nha Trang) đã được thẩm định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở (trong đó có 65 lô đất đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở).

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP. Nha Trang, UBND xã Vĩnh Thái và Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra hiện trạng dự án Khu đô thị Mỹ Gia. Theo kết quả kiểm tra, Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái (gọi tắt là Công ty Vĩnh Thái) – chủ đầu tư của dự án Khu đô thị Mỹ Gia đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng, đường giao thông bảo đảm kết nối với các khu vực xung quanh, hoàn thành cấp điện, cấp nước, chiếu sáng công cộng và bàn giao cho địa phương quản lý.

dự án Mỹ Gia (Khánh Hòa)
Dừng chuyển nhượng 130 lô đất đang bị kê biên tại dự án Mỹ Gia (Khánh Hòa)

Vì vậy, Công ty đáp ứng được điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người nhận chuyển nhượng đối với các lô đất đã xây dựng xong nhà ở theo thiết kế được duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty Vĩnh Thái tiếp tục thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trước khi bán nhà ở gắn liền với QSDĐ cho người mua theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa kiểm tra hiện trạng xây dựng nhà ở đối với các lô đất đã được cấp giấy chứng nhận, đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo thông báo này nhưng chưa hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo thiết kế được duyệt. Sau khi đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Đồng thời, đề nghị Công ty Vĩnh Thái dừng làm thủ tục chuyển nhượng, bán nhà ở đối với 130 lô đất đang bị kê biên cho đến khi có ý kiến của cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo kết quả kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở, công trình xây dựng trong Dự án Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương, TP. Nha Trang.

Theo kết quả kiểm tra, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín (Công ty Trung Tín) đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng đường giao thông bảo đảm kết nối chung khu vực, hoàn thành cấp điện cấp nước, chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh, hoàn thành xây dựng 4 căn biệt thự theo thiết kế được duyệt.

Vì vậy, Công ty đáp ứng được điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ), bán nhà ở và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người nhận chuyển nhượng đối với 4 lô đất đã xây dựng xong nhà ở theo thiết kế được duyệt (trong tổng số 73 lô đất Công ty đề nghị thẩm định).

Với các lô đã được cấp giấy chứng nhận, đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo thông báo này nhưng chưa hoàn thành xây dựng nhà ở theo thiết kế được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa kiểm tra hiện trạng xây dựng nhà ở, đến khi đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua theo quy định (có danh sách kèm theo thông báo).

Với phần diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty Trung Tín tiếp tục thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi bán nhà ở gắn liền với QSDĐ cho người mua theo quy định.

Tính đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã có 19 dự án bất động sản đủ điều kiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.