được cải tạo chung cư cũ khi 2/3 tổng số chủ sở hữu đồng ý năm 2020

Vừa qua, TP. Hà Nội đã đưa ra kiến nghị với Bộ Xây dựng, theo đó bổ sung vào Luật Nhà ở sửa đổi, điều khoản khi 2/3 tổng số chủ sở hữu nhà chung cư đồng ý cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thì sẽ cưỡng chế di dời số hộ còn lại nếu cố tình không chấp hành.Sẽ được cải tạo chung cư cũ
Sẽ được cải tạo chung cư cũ khi 2/3 tổng số chủ sở hữu đồng ý. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm xây dựng tiêu chí xác định nhà chung cư cũ xuống cấp cần cải tạo, xây dựng lại, trong đó cần có thêm tiêu chí xuống cấp về hạ tầng đô thị, môi trường sống… TP. Hà Nội cũng kiến nghị lên Chính phủ, đề nghị Chính phủ cho phép TP lập Đề án “Tổng kiểm tra, đánh giá chất lượng, đề xuất giải pháp xử lý nhà chung cư cũ, cải thiện không gian sống cho người dân”.

Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, TP. Hà Nội quản lý khoảng 1.516 chung cư cũ với quy mô từ 2 – 5 tầng, cơ bản được xây dựng từ năm 1954 đến năm 1960, một số ít nhà được xây dựng từ trước năm 1954. Từ thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đã 10 năm trôi qua nhưng TP. Hà Nội mới chỉ cải tạo được 14 chung cư cũ.