So với mức áp dụng 6% vào năm 2013 thì năm nay, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở thuộc diện gói ưu đãi 30 nghìn tỷ đồng chỉ còn 5%.

Ngày 02/01/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 là 5%/năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở còn 5% năm 2020 2

Trước đó, ngày 15/5/2013, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng đã ký kết hợp tác triển khai Thông tư số 11/2013/NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở. Lãi suất cho vay của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng được áp 6% trong năm 2013. Từ các năm sau, lãi suất này sẽ bằng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường nhưng không vượt quá 6% mỗi năm. Thời hạn cho vay đối với đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở tối thiểu là 10 năm và tối đa 5 năm đối với doanh nghiệp.

Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 10 năm đối với đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở; và tối đa 5 năm đối với doanh nghiệp, nhưng không vượt quá thời điểm 1/6/2023. Như vậy, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2014 thấp hơn 1%/năm so với mức lãi suất cho vay trong năm 2013.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở còn 5%
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay