Hà Nội ban hành kế hoạch kiểm tra việc quản lý nhà đất công năm 2020

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước năm 2013.


Hà Nội ban hành kế hoạch kiểm tra việc quản lý nhà đất công năm 2020 2


 


Theo đó, TP sẽ kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng nhà đất công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty Nhà nước trên địa bàn. Đặc biệt, cần kiểm tra, đánh giá trên thực địa đối với cơ sở nhà đất có vi phạm trong quản lý, sử dụng; có tranh chấp khiếu nại; sử dụng xen kẽ công, tư; các cơ sở chưa có quyết định bàn giao cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực tiếp quản lý.

Thống kê ban đầu cho thấy, TP sẽ sắp xếp, xử lý 445 cơ sở nhà đất công thuộc quản lý các sở, ban ngành, đoàn thể, trực thuộc thành phố và khoảng 3.656 cơ sở nhà đất thuộc các quận, huyện thị xã.