Theo quy định mới, thành phần hồ sơ đề nghị ban hành kế hoạch thu hồi đất phải có bản vẽ ranh giới, diện tích đất thu hồi (thể hiện tại bản vẽ chỉ giới đường đỏ hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500), báo cáo tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kế hoạch tiến độ thực hiện.Hà Nội ban hành trình tự ra quyết định, kế hoạch thu hồi đất năm 2020 2
Ảnh minh họa

UBND Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6239/QĐ-UBND, quy định trình tự, thủ tục ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và các biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; kế hoạch phân kỳ thu hồi đất, giao đất.UBND Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6239/QĐ-UBND, quy định trình tự, thủ tục ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và các biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; kế hoạch phân kỳ thu hồi đất, giao đất. 

Theo đó, thành phần hồ sơ đề nghị ban hành kế hoạch thu hồi đất phải có bản vẽ ranh giới, diện tích đất thu hồi (thể hiện tại bản vẽ chỉ giới đường đỏ hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500), báo cáo tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kế hoạch tiến độ thực hiện.

Hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên – Môi trường, thời gian thẩm định trình UBND thành phố là 5 ngày, thời gian UBND thành phố ký ban hành quyết định là 2 ngày. Về phân kỳ thu hồi đất, thành phần hồ sơ phải có giấy chứng nhận đầu tư, thông báo thu hồi đất của cấp huyện, thời gian thẩm định là 5 ngày, thời gian UBND thành phố ký ban hành quyết định là 2 ngày.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội ban hành trình tự ra quyết định, kế hoạch thu hồi đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay