Hà Nội bổ sung thêm 4 mẫu thiết kế cơ sở nhà ở tái định cư năm 2020

Nhằm phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, UBND Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5386/QĐ-UBND công bố bổ sung 04 mẫu thiết kế cơ sở Nhà ở tái định cư sẽ áp dụng trên địa bàn Thành phố.

Với các thiết kế mẫu nhà ở đã được công bố trong “Bộ thiết kế mẫu nhà ở” thì TP vẫn thực hiện theo nội dung Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.

Nhà ở tái định cư Hà Nội

Nhà ở tái định cư là nhu cầu bức thiết của một thành phố nhiều quy

hoạch, xây dựng như Hà Nội

Theo đó, TP khuyến khích Chủ đầu tư nên áp dụng thiết kế mẫu nhà ở đã được công bố tại Quyết định này và Quyết định số 3477/QĐ-UBND. Khi sử dụng mẫu nhà ở để lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố thì chủ đầu tư được miễn các thủ tục như thỏa thuận phương án kiến trúc công trình, góp ý về thiết kế phòng cháy và chữa cháy của dự án, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng TP được giao nhiệm vụ hướng dẫn áp dụng Bộ thiết kế cơ sở mẫu các loại nhà ở đã nói ở trên, đồng thời có trách nhiệm cung cấp hồ sơ thiết kế mẫu cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng nhà ở khi họ có nhu cầu xây nhà.

Về quy hoạch tổng mặt bằng hoặc quy hoạch xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư có nhu cầu áp dụng thiết kế mẫu nhà ở nhằm đảm bảo rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch mặt bằng hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành nếu có dự án phát triển nhà ở sử dụng vốn ngân sách của Thành phố thì cần nghiên cứu áp dụng mẫu được công bố trong “Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở” nói trên đã được UBND TP công bố tại Quyết định này và Quyết định số 3477/QĐ-UBND ra ngày 02/8/2012.