Trước tình trạng “ì ạch” trong việc cấp sổ đỏ, Sở TN&MT Hà Nội đang tiến hành tham mưu cho UBND TP. Hà Nội chỉ đạo cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án nhà ở.


Đối với trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai nhưng xây dựng nhà vượt diện tích mặt bằng so với thiết kế thì kiểm tra xử lý đối với phần diện tích sai phạm. Trường hợp diện tích xây dựng vi phạm được phép tồn tại, chủ đầu tư phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính tại thời điểm giao đất.
Hà Nội chỉ đạo cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án nhà ở năm 2020 2

Ảnh minh họa


Trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai và chưa nộp tiền sử dụng đất, đã xây dựng nhà và bàn giao nhà ở cho người mua nhà theo hợp đồng mua bán nhà ở thì TP xem xét công nhận việc sử dụng đất để thực hiện dự án của chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nộp số tiền sử dụng đất theo chính sách giá đất tại thời điểm hoàn thành công trình.


Trong trường hợp công ty mẹ được giao đất để thực hiện dự án, đã chuyển cho công ty con thực hiện bằng hình thức giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền mà không làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất từ công ty mẹ sang công ty con; Công ty con hoàn thành việc xây dựng, đã ký hợp đồng mua bán với người mua nhà, đứng tên bên chuyển nhượng nhà đất hoặc trường hợp chủ đầu tư đã chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất của dự án cho chủ đầu tư thứ cấp chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.


Được biết, hiện nay trên địa bàn Hà Nội có 370 dự án phát triển nhà ở (trong đó có 223 dự án đã được thành phố giao đất) với diện tích đất theo quy hoạch 17.765ha, trong đó diện tích nhà ở là 121.433.750m2, tương đương với 520.695 căn hộ; trong đó có 346.016 căn chung cư, tương đương 35.000.000m2, 174.679 căn nhà ở thấp tầng.


Trong tổng số 223 dự án đã được thành phố giao đất (diện tích 5.561ha) có 216.580 căn (chung cư và thấp tầng), trong đó có 112.150 căn đã xây dựng xong, bàn giao cho người mua nhà (đã cấp 30.000 giấy chứng nhận, còn lại 82.150 căn chưa cấp do vướng mắc và chưa kê khai lập hồ sơ cấp giấy); 104.430 căn đang trong quá trình xây dựng.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội chỉ đạo cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án nhà ở
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay