Hà Nội còn 65 chung cư vi phạm quy định về PCCC năm 2020

Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội thông tin, Hà Nội hiện vẫn còn 65 công trình chung cư cao tầng vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC).chung cư vi phạm
Hà Nội hiện vẫn còn 65 chung cư vi phạm PCCC

Ngày 7/8, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, tính đến ngày 31/7, có 14/79 chung cư cao tầng vi phạm về PCCC đã khắc phục các tồn tại về PCCC (1 công trình đã dừng đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC và 13 công trình đã được nghiệm thu về PCCC).

Hiện vẫn còn 65 chung cư vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng (3 công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đã đi vào hoạt động; 61 công trình đã được thẩm duyệt, nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động; 1 công trình đã thi công nhưng chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC).

Đặc biệt, doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên có đến 10 chung cư vi phạm.