Hà Nội không để phát sinh những công trình “siêu mỏng, siêu méo” năm 2020

Vừa qua, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng ban Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố, Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã kiểm tra, xử lý những công trình “siêu mỏng, siêu méo”, quản lý đô thị hai bên những tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thống nhất với kiến nghị, đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về kiểm tra công tác quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, quy hoạch kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng, xử lý những trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp với việc chỉnh trang đô thị hai bên các tuyến đường mới mở tại địa bàn TP. Hà Nội.

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên, Hoàng Mai; các huyện Gia Lâm, Đông Anh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ dân liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ công tác liên ngành triển khai có hiệu quả kế hoạch kiểm tra việc quản lý, chỉnh trang đô thị hai bên những tuyến đường mới mở trên địa bàn được giao quản lý.

vi phạm xây dựng
TP. Hà Nội không để phát sinh những công trình “siêu mỏng, siêu méo”. Ảnh: Năng lượng mới

Đồng thời, UBND thành phố cũng yêu cầu các phòng ban chuyên môn, UBND các phường phối hợp cùng Đội Thanh tra Xây dựng trên địa bàn huyện, quận triển khai những giải pháp khắc phục các tồn tại, lập kế hoạch chi tiết để xử lý dứt điểm những trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng còn tồn đọng và báo cáo kết quả lên tổ công tác liên ngành và UBND thành phố trong quý I/2016.

Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND thành phố về kết quả triển khai, không để phát sinh những công trình “siêu mỏng, siêu méo” hai bên các tuyến đường mới mở tại địa bàn được giao quản lý.

Cuối cùng, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Giao thông vận tải căn cứ nhiệm vụ, chức năng được giao, tăng cường kiểm tra, rà soát, có biện pháp tháo gỡ trong công tác cấp giấy giấy phép xây dựng, hướng dẫn chỉnh trang kiến trúc công trình trên những tuyến đường; chỉ đạo thanh tra tăng cường việc kiểm tra xử lý nghiêm, kịp thời những vi phạm trật tự xây dựng, không để phát sinh những công trình “siêu mỏng, siêu méo”…