Hà Nội kiến nghị cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay năm 2020

Đối với những trường hợp chưa được cấp sổ đỏ dù đáp ứng đủ điều kiện, Hà Nội sẽ tổ chức thanh tra công vụ tại các quận, huyện, thị xã.

Mới đây, tại hội nghị giao ban của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu trong năm 2018 sẽ hoàn thành dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai làm cơ sở kê khai, đăng ký, cấp sổ đỏ cho những trường hợp còn tồn đọng. Về quy định đăng ký, cấp sổ đỏ, thành phố sẽ tiến hành sửa đổi theo hướng triệt để cải cách hành chính.

Đối với những trường hợp chưa được cấp sổ đỏ dù đáp ứng đủ điều kiện, Hà Nội sẽ tổ chức thanh tra công vụ tại các quận, huyện, thị xã. Cùng với đó, Hà Nội cũng sẽ kiến nghị Bộ TN&MT xem xét cấp sổ đỏ cho những trường hợp mua bán bằng giấy tờ viết tay từ ngày 1/1/2008 đến ngày 1/7/2014.

cấp sổ đỏ
Hà Nội kiến nghị cấp sổ đỏ cho đất mua bán bằng giấy viết tay. Ảnh minh họa

Trước đó, UBND Tp.HCM đã gửi kiến nghị lên Bộ TN&MT về việc cho phép cấp sổ đỏ với những trường hợp chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay từ sau ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014.

Tp.HCM hiện đang thực hiện theo Nghị định 01/2017 của Chính phủ, cấp sổ đỏ cho những trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008.

UBND Tp.HCM cho biết, Nghị định 01/2017/NĐ-CP được đánh giá là có nhiều điểm mới, giúp người dân, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong việc xin cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trên thực tế, Tp.HCM vẫn có không ít trường hợp mua đất bằng giấy viết tay từ năm 2008 đến ngày 1/7/2014 chưa có giấy tờ hợp pháp. Vì vậy, UBND Tp.HCM kiến nghị Bộ TN&MT tháo gỡ khó khăn cho những trường hợp này.