Hà Nội rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn tối đa 120 ngày năm 2020

UBND TP. Hà Nội yêu cầu rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày, rút ngắn thời gian thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày.

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/3/2018 về việc thực hiện các biện pháp để rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố khẩn trương nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục theo Chỉ thị số 08/CT-TTg.

Cụ thể, thời gian góp ý đối với đồ án thiết kế quy hoạch, thiết kế xây dựng giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày; thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy giảm từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày; thời gian giải quyết thủ tục kết nối cấp điện giảm từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày; báo cáo Sở Xây dựng kết quả thực hiện trước ngày 15/6/2018.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, các công ty kinh doanh nước sạch nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đấu nối cấp và thoát nước từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày; báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 15/6/2018.cấp phép xây dựng
Thời gian cấp phép xây dựng tại Hà Nội được rút ngắn còn tối đa không quá 120 ngày

Sở Xây dựng chủ trì rà soát, thống nhất đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, đảm bảo thời gian cấp phép xây dựng được giảm từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày; báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/6/2018.

Cùng với đó, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất xây dựng cơ chế liên thông để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn.

Sở TN&MT có trách nhiệm nghiên cứu, rút ngắn thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày. Đồng thời nghiên cứu sử dụng kết quả kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; báo cáo Sở Xây dựng về kết quả thực hiện Chỉ thị trước ngày 15/6/2018.