Hà Nội sẽ rà soát cả dự án nhà ở xã hội năm 2020

Theo báo cáo của UBND Tp.Hà Nội, hiện nay tính hình triển khai các dự án nhà ở xã hội như mục tiêu đề ra khó có khả năng hoàn thành, do gặp một số vướng mắc, khó khăn.

Thành phố Hà Nội vừa có buổi họp làm việc với Ban chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường BĐS. Buổi làm việc chủ yếu liên quan đến các vấn đề phát triển nhà xã hội. 

Theo báo cáo trong buồi họp, kế hoạch phát triển nhà xã hội của Hà Nội đến 2015 dự kiến đạt khoảng 15.500 căn nhà thu nhập thấp, tuy nhiên, với tình trạng hiện nay Hà Nội dự báo có thể chỉ đạt khoảng 60% chỉ tiêu. Có nhiều nguyên nhân, trong đó vì một số dự án đã được TP chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép đầu tư nhưng không thực hiện.

Có thể kể đến như dự án Bắc An Khánh của Vinaconex và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội hơn 5000 căn, dự án Thanh Lâm Đại Thịnh (Mê Linh) của Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị Hà Nội khoảng 1500 căn, dự án khu nhà thu nhập thấp ở Đông Anh của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội khoảng 1.500 căn,…

Bênh cạnh đó, nhà cho sinh viên thì thiếu nguồn vốn triển khai, nhà cho công nhân và nhà xã hội cho thuê, thuê mua không có nhà đầu tư đăng ký thực hiện.

Các khó khăn trong sử dụng vốn vay để đầu tư xây dựng mới và mua nhà ở xã hội theo Nghị quyết 02. Theo báo cáo, tính đến hết tháng 11/2013 đã cho vay 350 khách hàng, trong đó có 3 khách hàng doanh nghiệp với hạn mức cho vay là 469,8 tỷ (nhà xã hội gần 392 tỷ còn lại cho vay đối với nhà thương mại). Thực tế giải ngân đạt hơn 235 tỷ, trong đó có hơn 201 tỷ giải ngân cho nhà xã hội.

Hiện nay Hà Nội đang thực hiện phát triển 45 dự án nhà xã hội trong đó có 18 dự án đã hoàn thành (8 dự án nhà thu nhập thấp, 6 dự án nhà sinh viên, 4 dự án nhà công nhân). Có 6 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 4 dự án nhà xã hội và 2 dự án chuyển đổi từ thương mại sang dự kiến hoàn thành giai đoạn 2014-2015 với 4.200 căn. Ngoài ra còn có 17 dự án dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 2015-2020, trong đó có 13 dự án chuyển đổi từ nhà thương mại và 4 dự án nhà xã hội với quy mô tổng số 18.326 căn.

Với thực trạng này, Hà Nội kiến nghị Ban chỉ đạo TW, Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ, Ngành tìm kiếm nguồn vốn dài hạn để xây dựng quỹ nhà xã hội cho thuê. Tiếp tục cho phép chuyển đổi các dự án nhà thương mại sang nhà xã hội.

Ngoài ra sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án nhà ở đang triển khai, không đúng tiến độ thực hiện dự án theo quyết định đầu tư được duyệt, các dự án đã được giao đất triển khai nhưng không sử dụng trong 12 tháng hoặc chậm triển khai sẽ kiên quyết thu hồi và tiến hành phân loại dự án tiếp tục triển khai, dự án dừng triển khai; Kiểm tra chặt chẽ tiến độ dự án…