Hà Nội yêu cầu kiểm tra hàng loạt dự án bỏ hoang tại Mê Linh năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa yêu cầu các chủ đầu tư trên địa bàn huyện Mê Linh phải báo cáo tình hình triển khai dự án.Hà Nội yêu cầu kiểm tra hàng loạt dự án bỏ hoang tại Mê Linh năm 2020 2
Một trong những dự án hoang trên địa bàn huyện Mê Linh

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại văn bản số 6511/UBND-TH ngày 5/9/2013 và văn bản số 8151/UBND-QHXDGT ngày 31/10/2013 về việc kiểm tra các dự án để hoang hóa sau giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Mê Linh, hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Mê Linh tổ chức kiểm tra các dự án để tổng hợp báo cáo UBND TP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư đang triển khai các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn huyện Mê Linh, thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án theo các nội dung như: Quy mô, tổng mức đầu tư, địa điểm, ngày khởi công, hoàn thành…, báo cáo Sở trước ngày 18/11/2013.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị các Chủ đầu tư các dự án thực hiện báo cáo đảm bảo theo yêu cầu, thời hạn trên. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện báo cáo báo sẽ bị áp dụng các chế tài xử lý theo quy định của pháp Luật.