Hà Nội yêu cầu rà soát các dự án sân golf trên địa bàn năm 2020

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi các sở, ngành liên quan về việc kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án sân golf trên địa bàn.


Ngày 27/3, trong công văn gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố cho biết, hiện trên địa bàn Hà Nội có 5 dự án sân golf đang triển khai, bao gồm dự án sân golf quốc tế Sóc Sơn, sân golf Skylake, sân golf và dịch vụ Long Biên, khu du lịch sinh thái Hồ Quan Sơn và khu du lịch sinh thái quốc tế cao cấp Tản Viên.

 


Hà Nội yêu cầu rà soát các dự án sân golf trên địa bàn năm 2020 2
Cả 5 dự án trên, lãnh đạo thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì cùng các sở ngành, đơn vị có liên quan thống nhất đề xuất các vấn đề liên quan đến quy hoạch tại các dự án golf theo chỉ đạo của Thủ tướng trước đó.

Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường phải kiểm tra rà soát kế hoạch sử dụng đất của các dự án, đề xuất bổ sung kế hoạch theo quy định.

Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát các dự án chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Đồng thời rà soát từng khâu từ thủ tục quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai của từng dự án và các vấn đề phát sinh.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị trên tiến hành rà soát, kiểm tra rồi báo cáo trong tháng 4/2013.