Hiệu quả giao đất dịch vụ còn thấp năm 2020

Năm 2013, Hà Nội mới giao đất dịch vụ cho 15.545 hộ, đạt khoảng 20% so với nhu cầu. Theo ông Nguyễn Minh Mười, Phó Giám đốc Sở TN&MT thành phố, kết quả giao đất dịch vụ đạt thấp là do một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt công tác giao đất dịch vụ.

Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tổng diện tích đất dịch vụ đã có quyết định thu hồi đất mới đạt khoảng 60% (tương đương 508,11ha), trong đó có 258,8ha xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất còn thiếu gần 340ha. Tính đến hết năm 2013, toàn thành phố mới giao đất dịch vụ cho 15.545 hộ với diện tích gần 68ha, đạt khoảng 20% so với nhu cầu. Theo ông Nguyễn Minh Mười, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, kết quả giao đất dịch vụ đạt thấp là do một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt công tác giao đất dịch vụ.

Điều này thể hiện ở chỗ, các địa phương chưa xác định công tác này là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Mặt khác, còn do thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai. Một số địa phương chưa tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với các khu đất dịch vụ đã có quyết định giao đất nên chưa giao cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định…Hiệu quả giao đất dịch vụ còn thấp năm 2020 2

Huyện Đan Phượng cơ bản hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho người dân với các


thủ tục thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Hoài Thu

Sự chậm trễ trong giải quyết đất dịch vụ theo Nghị định 17/2006 của Chính phủ đã khiến không chỉ người dân mà chính quyền các địa phương ngoại thành cũng rất bức xúc. Ông Phạm Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Di Trạch, huyện Hoài Đức cho biết, theo quy định của thành phố thì việc giao đất dịch vụ hoặc đất ở cho hộ gia đình, cá nhân là 3 năm kể từ thời điểm Nhà nước thu hồi đất.

Tuy nhiên, các dự án trên địa bàn xã, Nhà nước thu hồi đất đã 6-7 năm mà các hộ chưa được giao đất dịch vụ đã ảnh hưởng lớn đến sinh kế của nhân dân. Phức tạp hơn, mặc dù các trường hợp được giao đất dịch vụ còn nằm trên giấy, chưa biết vị trí nằm ở đâu nhưng một số hộ dân đã chuyển nhượng địa phương không kiểm soát nổi. Toàn xã Di Trạch có 1.200 hộ được hưởng đất dịch vụ thì có tới 40% số hộ đã chuyển nhượng trên thị trường, có thửa đất chuyển nhượng 4-5 lần qua nhiều người thông qua giấy viết tay, không có ai xác nhận.Khó khăn lớn nhất đặt ra trong quá trình thực hiện giao đất dịch vụ cho hộ dân ở các địa phương là thiếu quỹ đất và thiếu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất dịch vụ.

Theo quy định, địa phương phải huy động kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổ chức bốc thăm giao đất dịch vụ cho người dân. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản đóng băng, nguồn thu từ ngân sách địa phương khó khăn nên việc bố trí kinh phí còn hạn chế. Nhiều khu đất dịch vụ bị các quy hoạch mới chồng lấn cũng ảnh hưởng đến việc bố trí quỹ đất dịch vụ… Ông Kiều Đình Tình, Phó ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai cho biết, địa phương đã quy hoạch 84ha đất dịch vụ, trong đó 78,6ha có quyết định thu hồi đất.

Ban Quản lý dự án huyện đang triển khai 9 dự án, ít nhiều đều bị vướng mắc như thiếu vốn đầu tư giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, một số quy hoạch mới chồng lên khu đất dịch vụ nên phải tạm dừng chờ rà soát điều chỉnh… Thực trạng này cũng diễn ra ở một số địa phương như trên địa bàn thị trấn Trạm Trôi huyện Hoài Đức đến nay vẫn chưa xác định được vị trí. Hai khu đất dịch vụ ở xã La Phù của huyện này cũng bị vướng quy hoạch…

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Mười cho biết, để hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho các hộ dân xong trước 30/6/2014, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng đủ nhu cầu giao đất dịch vụ; các sở, ngành liên quan thống nhất địa điểm đất dịch vụ còn thiếu. Các địa phương gặp khó khăn về vốn đầu tư cần đề xuất các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Phát triển đất thành phố cân đối ngân sách đề xuất UBND thành phố bố trí bổ sung. Cùng với thực hiện đồng bộ chủ trương, giải pháp của thành phố, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương mới hy vọng giải quyết dứt điểm các tồn đọng về thực hiện chính sách giao đất dịch vụ cho người dân…