Hộ nghèo được vay vốn hỗ trợ nhà ở với số tiền lớn hơn năm 2020

Mới đây, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn từ 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Theo đó, văn bản này có những điểm mới sau:

Thứ nhất, đối tượng được vay vốn là hộ gia đình nghèo có tên trong Danh sách hộ nghèo được vay vốn ở Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn từ 2011-2015 do UBND cấp tỉnh phê duyệt và cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hộ nghèo có tên trong Danh sách hộ nghèo được vay vốn theo Đề án hỗ trợ nhà ở đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt song trong quá trình triển khai chính sách này đã thoát nghèo thì vẫn được xem xét cho vay vốn để xây nhà ở theo hướng dẫn tại văn bản của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thứ hai, về mức cho vay, hộ gia đình thuộc đối tượng được vay vốn đúng theo quy định có nhu cầu vay vốn thì được vay tối đa là 25 triệu đồng/hộ. Mức cho vay tối đa đã được tăng thêm 17 triệu đồng so với mức cho vay tối đa 8 triệu đồng/hộ tại giai đoạn 1.vay mua nhà
Theo quy định mới, hộ nghèo được vay vốn hỗ trợ nhà ở với số tiền lớn hơn

và thời gian lâu hơn. Ảnh: Tạp chí tài chính

Thứ ba, lãi suất cho vay là 3%/năm (0,25%/tháng), lãi suất nợ quá hạn sẽ bằng 130% lãi suất khi cho vay (3,9%/năm).

Thứ tư, thời hạn cho vay là 15 năm tính từ thời điểm hộ vay nhận nợ món vay đầu tiên. Trong đó, thời gian ân hạn là 5 năm đầu. Trong thời gian ân hạn này, hộ vay chưa phải trả lãi, trả nợ; hộ vay bắt đầu trả lãi tiền vay, trả nợ từ năm thứ 6 trở đi. So với thời hạn cho vay 10 năm trong giai đoạn 1, thời hạn cho vay đã được tăng thêm 5 năm.

Cụ thể, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 10% tổng cộng vốn đã vay, đặc biệt là hộ vay có thể trả nợ trước hạn. Hộ vay được trả lãi trong thời gian ân hạn và trả nợ gốc trước hạn.

Thứ năm, phương thức cho vay là thực hiện ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay qua những tổ chức chính trị – xã hội, bao gồm Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cơ chế ủy thác cho vay được tiến hành như cho vay đối với hộ nghèo.

Hộ gia đình vay là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn được thành lập theo đúng quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, hộ vay phải cam kết không chuyển nhượng nhà ở khi chưa trả hết lãi  và nợ gốc của khoản vay.


Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 167 giai đoạn 1 cho thấy đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho 507.143 hộ gia đình, trong đó có 224.000 hộ thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn từ 2015-2020, mục tiêu của chương trình này là hỗ trợ nhà ở cho khoảng 311.000 hộ nghèo khu vực nông thôn, bảo đảm có nhà ở ổn định, an toàn và từng bước nâng cao mức sống.