Về kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo T.Ư về chính sách phát triển nhà ở và thị trường BĐS, quý II/2012 sẽ hoàn thành việc rà soát, kiểm tra các dự án phát triển nhà ở, có biện pháp đảm bảo các dự án được triển khai đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đồng thời, kiên quyết thu hồi hoặc dừng các dự án chậm phát triển tối thiểu về dịch vụ đô thị, các dự án chậm triển khai, đã giao nhưng không sử dụng quá thời gian quy định của pháp luật.

Việc chủ trì thực hiện do thành viên Ban chỉ đạo thuộc TP Hà Nội và Tp.HCM phối hợp với các bộ Xây dựng, KH&ĐT, thành viên tổ chuyên gia liên ngành và các cơ quan liên quan.

(Theo KTĐT)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hoàn thành rà soát, kiểm tra các dự án nhà ở trong quý 2
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Bài viết cùng chủ đề:

Gọi Ngay