HoREA kiến nghị cho bán suất tái định cư năm 2020

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) đã gửi văn bản đến Thủ tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ Xây dựng… để kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường bất động sản.

HoREA cho biết, các đô thị lớn như Tp.HCM, Hà Nội đã, đang và sẽ thực hiện nhiều công trình trọng điểm, vì vậy rất cần có quỹ nhà tái định cư để phục vụ các hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa nhà. Theo quy định thì người nhận nhà tái định cư được cấp chủ quyền nhà, tuy nhiên không được chuyển nhượng trong một thời gian khá dài; đồng thời người nhận suất nhà tái định cư cũng không được chuyển nhượng.Nhà tái định cư
HoREA đề nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng cho phép chủ sở hữu nhà ở tái định cư

được định đoạt (chuyển nhượng, bán) nhà của mình. Ảnh: bizlive.vn

Trong khi đó, theo pháp luật dân sự thì ngay cả tinh thần luật Nhà ở 2014, người sở hữu nhà tái định cư cũng có quyền định đoạt đối với căn nhà của mình; hơn nữa, suất nhà ở tái định cư cũng là “quyền tài sản” của người dân và họ cũng phải được quyền định đoạt tài sản này. Vì thế, HoREA đề nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng cho phép chủ sở hữu nhà ở tái định cư được định đoạt (chuyển nhượng, bán) nhà của mình; người sở hữu suất nhà ở tái định cư không bị hạn chế quyền định đoạt của mình và được quyền sang nhượng theo nhu cầu.

Điều này không chỉ đảm bảo tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu nhà ở tái định cư và suất nhà ở tái định cư, mà còn giúp cho thị trường bất động sản hoạt động minh bạch, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước quản lý chính xác các hoạt động của thị trường.