UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định thu hồi, hủy bỏ hàng loạt dự án có diện tích quy hoạch lớn sau khi rà soát, đánh giá tính khả thi của các dự án quy hoạch trên địa bàn.

Hủy bỏ hàng loạt dự án quy hoạch diện tích lớn ở Đà Nẵng năm 2020 2

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ thu hồi các dự án: Khu đô thị mới Hòa Vang (984,2 ha), KCN Hòa Khương (241 ha), Khu đô thị Phước Tường (780 ha), Vệt sử dụng đất dọc tuyến đường Hoàng Văn Thái cũ (387,35 ha), Quy hoạch sử dụng đất ĐT 602 (217,8 ha)… và một số dự án khác.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng quyết định giãn tiến độ hoặc điều chỉnh quy mô để đảm bảo tính khả thi tại một số dự án như: Khu nhà nghỉ chuyên gia và các dịch vụ dân sinh tại khu vực phía nam Khu công nghệ cao tại xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang (1.178,63 ha), Sân golf Hòa Phong – Hòa Phú (550,89 ha), Khu đô thị sinh thái Golden Hills mở rộng (3.700 ha).


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hủy bỏ hàng loạt dự án quy hoạch diện tích lớn ở Đà Nẵng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay