Năm 2005-2006, hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh Hải Dương, nhiều DN đã đầu tư vào Cụm công nghiệp Lai Cách (Cẩm Giàng -Hải Dương). Chuyện không có gì đáng nói nếu không có chuyện thay đổi quy hoạch làm ảnh hưởng đến DN…

Theo hồ sơ của PV Báo Công lý: Năm 2006, UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận cho doanh nghiệp (DN) đầu tư vào Cụm công nghiệp Lai Cách (CCN Lai Cách). Đến năm 2008, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1728/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Lai Cách (KCN Lai Cách) tỉ lệ 1/2000, do Công ty TNHH Đại Dương lập trên cơ sở điều chỉnh, mở rộng CCN Lai Cách. Với quy hoạch mới này, một phần diện tích đường giao thông nối từ Công ty TNHH sản xuất & thương  mại Thành Công (Công ty Thành Công) và Xí nghiệp sản xuất thương mại  M&J (Xí nghiệp M&J) ra QL5 bị thu hẹp và bị bít thành đường cụt.

Trước khiếu nại của 2 DN, ngày 6-10-2008, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 1410/UBND-VP trong đó có nội dung: “Giao Sở Kế hoạch & Đầu tư làm việc với Công ty Thành Công, Công ty TNHH Đại Dương… trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan”. Ngày 27/10/2008, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương có Báo cáo số 1878/BC-KHĐT-TĐĐT với nội dung: “Yêu cầu Công ty TNHH Đại Dương phải có các giải pháp cụ thể đối với các dự án phải di dời, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các DN đã được tỉnh thu hút đầu tư”.

Ngày 7/7/2010, UBND tỉnh Hải Dương có Công văn số 1209/UBND-VP do bà Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch UBND tỉnh ký về việc giải quyết vướng mắc tại KCN Lai Cách. Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến: “Đoạn đường giao thông QL5 vào 2 DN xây dựng trên phạm vi đất trước quy hoạch đường Cụm công nghiệp, được phép xây dựng lộ giới 16m (lòng đường 10m, vỉa hè 3m) là đoạn đường phục vụ riêng cho hai DN và do DN tự đầu tư xây dựng”.

KCN Lai Cách - Hải Dương: Cần đảm bảo hài hoà lợi ích của doanh nghiệp | ảnh 1
Quy hoạch mới đã làm đường vào 2 DN thu nhỏ lại, đường thông thành đường cụt.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ thiết kế của 2 DN (đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều thể hiện con đường dẫn vào 2 DN đã nằm trong quy hoạch và có chiều rộng (lòng đường + vỉa hè) là 20.5m. Trên thực tế, 2 DN đã đền bù về đất, bồi thường về hoa màu cho người dân và đầu tư xây dựng các con đường trên. Đoạn đường mà quy hoạch mới chồng lên quy hoạch cũ lên khoảng hơn 6.000m2 (Công ty Thành Công là 3.123m2, Xí nghiệp M&J là 3.028m2).

Ngày 27/3/2012, UBND tỉnh Hải Dương có Thông báo số 43/TB-VP nêu ý kiến của ông Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, yêu cầu Công ty TNHH Đại Dương phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng, các Sở, ngành liên quan thực hiện việc chi trả kinh phí cho Công ty Thành Công và Xí Nghiệp M&J đã chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích đất làm đường giao thông theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ QL5 vào 2 DN.

Ngày 19/6/2012, UBND tỉnh Hải Dương có Công văn số 1188/UBND-VP về việc giải quyết các tồn tại ở KCN Lai Cách với nội dung: “Giữ nguyên mặt cắt đường giao thông đoạn từ QL5 vào 2 DN là 16m”.

Đây là một quyết định cứng nhắc, gây bức xúc cho DN. Thiết nghĩ UBND tỉnh Hải Dương cần xem xét và giải quyết theo hướng giữ nguyên mặt cắt đường nối từ QL5 vào DN theo quy hoạch cũ là 20.5m. Việc làm này không hề ảnh hưởng tới quy hoạch mới, chẳng những thế còn tạo điều kiện cho DN có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là với 2 DN này khi họ đã đầu tư vào đây từ thủa ban đầu đầy khó khăn, vất vả.

(Theo Công lý)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý KCN Lai Cách – Hải Dương: Cần đảm bảo hài hoà lợi ích của doanh nghiệp
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay