Ban quản lý KĐT Thủ Thiêm dự kiến, nhà đầu tư nộp tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương đương với số tiền đã nộp.Ban quản lý KĐT Thủ Thiêm
Ban quản lý KĐT Thủ Thiêm đề xuất ưu tiên áp dụng hình thức trả tiền thuê đất một lần với cả thời gian thuê

Ban Quản lý KĐT Thủ Thiêm vừa gửi văn bản đề xuất lên UBND Tp.HCM để trình Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thanh toán tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của các chủ đầu tư tại KĐT trên. Trong văn bản có nội dung đề xuất: “Ưu tiên áp dụng trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, không áp dụng thuê đất trả tiền hằng năm với các chủ đầu tư được chỉ định tham gia thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại KĐT mới Thủ Thiêm”. 

Liên quan đến phương thức, tiến độ nộp tiền sử dụng đất, Ban quản lý KĐT Thủ Thiêm đề xuất chia làm ba trường hợp. Theo đó, nếu tiền thuê đất dưới 500 tỷ đồng, nhà đầu tư sẽ được nộp làm hai đợt trong thời hạn 90 ngày; nếu tiền thuê đất là hơn 500 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng thì nhà đầu tư được nộp làm bốn đợt trong thời hạn 10 tháng; với trường hợp nộp tiền thuê đất trên 1.000 tỷ đồng thì nhà đầu tư được nộp thành 10 đợt với tổng thời gian là 15 tháng. Nhà đầu tư nào nộp trễ hạn sẽ bị phạt chậm nộp theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, nhà đầu tư sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương đương với số tiền đã nộp.

Theo số liệu đã được báo cáo, trong năm 2014, Ban quản lý KĐT Thủ Thiêm đã phải hoàn trả khoản vay gốc và lãi là hơn 7.764 tỷ đồng. Ban quản lý dự kiến, nguồn thu phát sinh trong năm này sẽ là 1.202 tỷ đồng nhưng trên thực tế vẫn chưa phát sinh được khoản thu nào từ việc khai thác quỹ đất tại KĐT. Trong 6 tháng đầu năm 2015 cũng chưa có nhà đầu tư nào được giao đất thu được nguồn thu như dự kiến là 4.125 tỷ đồng. Hiện tại mới chỉ có hai nhà đầu tư ký kết hợp đồng với TP để thực hiện dự án có sử dụng đất trong KĐT Thủ Thiêm là Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh và Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM.


Theo Pháp luật Tp.HCM Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý KĐT Thủ Thiêm ưu tiên những trường hợp nộp tiền sử dụng đất một lần
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay