Khẩn trương xử lý vi phạm đất đai ven sông Đuống năm 2020

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Gia Lâm tập trung, tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, không để xảy ra các trường hợp vi phạm đất đai; đồng thời khẩn trương xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm ở khu vực ven sông Đuống.Vi phạm đất đai
Ảnh minh họa

Trong nội dung Công văn số 5561/VP-ĐT, ban hành ngày 15/6 vừa qua, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã đề nghị sở, ngành liên quan, UBND huyện Gia Lâm quản lý sử dụng đất và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại khu bãi bồi ven sông Đuống, thuộc xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nội dung công văn nêu rõ, TP. Hà Nội nhận được Văn bản số 1043/UBND-TN&MT ngày 10/5/2017 của UBND huyện Gia Lâm báo cáo việc kiểm tra tình trạng việc sử dụng đất và vi phạm về trật tự xây dựng tại khu bãi bồi ven sông Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố: Về quản lý sử dụng đất và trật tự xây dựng, UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm tập trung, tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, không để xảy ra các trường hợp vi phạm tương tự; đồng thời khẩn trương xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định, báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Liên quan đến kiến nghị lập hồ sơ đấu thầu quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh điểm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng theo Thông báo số 187/TB-UBND ngày 17/3/2017 của UBND thành phố, TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng liên ngành xem xét, tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND thành phố theo quy định và nhiệm vụ UBND thành phố đã giao.