UBND Tp.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan về việc đầu tư xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ Chương trình tái định cư (TĐC) cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, giao Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thi công và Chủ đầu tư các dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình còn lại (bao gồm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật kết nối với toàn khu) để hoàn thành Chương trình 12.500 căn hộ trong năm 2015.

Ngoài ra, UBND Thành phố còn giao UBND quận 2 các phần việc sau:

Trong tháng 4/2014 tiếp nhận 248 căn hộ chung cư Lô B và trong tháng 9/2014 tiếp nhận 464 căn hộ chung cư Lô A, C thuộc khu 17,3ha phường An Phú – phường Bình Khánh do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc bàn giao.

Không cấp sổ hồng, hộ khẩu cho người mua bán nhà TĐC tại KĐT Thủ Thiêm năm 2020 2

Trong tháng 6/2014 tiếp nhận 1.080 căn hộ chung cư tại khu 38,4ha phường Bình Khánh do Công ty Cổ phần Đức Khải bàn giao.

Như vậy, đến tháng 9/2014 sẽ giải quyết dứt điểm việc bố trí quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Vận động các hộ dân đã đăng ký tái định cư bằng nền đất tại khu 30ha thuộc khu 90ha Nam Rạch Chiếc, phường An Phú có thể nhận nền đất đã hoàn chỉnh hạ tầng ở địa điểm khác hoặc nhận căn hộ chung cư đã hoàn thành (theo giá trị tương đương) nhằm sớm ổn định cuộc sống. Nguyên nhân là do khu này vẫn chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân không nên bán nhà tái định cư được bố trí, đồng thời nói rõ nếu người dân bán nhà tái định cư thì sau này sẽ không được Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi gì nữa.

Xây dựng quy chế quản lý nhà tái định cư chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng mua bán, sang nhượng nhà tái định cư, không cấp giấy sở hữu nhà và hộ khẩu cho các đối tượng mua bán nhà tái định cư.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Không cấp sổ hồng, hộ khẩu cho người mua bán nhà TĐC tại KĐT Thủ Thiêm
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay