Không cho chuyển đất hành chính thành đất ở tại đường Tú Xương năm 2020

UBND Tp.HCM cho biết: “Nhà đất tại số 33-35 Tú Xương, quận 3 thuộc ranh đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu trung tâm hiện hữu và trên trục đường thuộc danh mục cần bảo tồn cảnh quan của TP. Thế nên nhà đất này sẽ không được phép điều chỉnh quy hoạch”.

Không cho chuyển đất hành chính thành đất ở tại đường Tú Xương năm 2020 2

Do hai khu đất tại địa điểm 33-35 Tú Xương, quận 3 nằm xen kẽ giữa các khu đất có chức năng sử dụng là đất phức hợp, nên từ trước đó, Sở QH&KT đã có đề xuất điều chỉnh chức năng quy hoạch sử dụng đất (từ đất hành chính thành đất ở).

Văn phòng Chính phủ đang chuẩn bị để đưa ra bán đấu giá hai khu đất trên. Sở Tài chính đã hỏi ý kiến UBND TP về đề xuất của Sở QH&KT T nhằm có cơ sở hướng dẫn Văn phòng Chính phủ nộp hồ sơ và thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá hai mặt bằng trên theo giá thị trường và được trả lời như trên.