Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản và làm muối, được tiếp tục sử dụng đất mà không phải làm thủ tục xin gia hạn khi hết hạn sử dụng đất.

Không phải xin gia hạn sử dụng với đất trồng cây hàng năm năm 2020 2
Ảnh minh họa

Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu xác nhận vào giấy đã cấp thì liên hệ văn phòng đăng ký đất để làm thủ tục xác nhận. Riêng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng các loại đất nông nghiệp khác thì phải làm thủ tục gia hạn sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 69/2009. Trả lời tại buổi giao lưu trực tuyến ngày 15-4, Bộ TN&MT cho biết như trên.

Tại hội nghị, Bộ và sở TN&MT các tỉnh cũng lần lượt giải đáp các thắc mắc của người dân, doanh nghiệp về những vướng mắc trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai, tài nguyên nước… Bộ đã nhận 1.247 câu hỏi của người dân, doanh nghiệp và Bộ đã giải đáp, công bố được 558 câu hỏi.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đã yêu cầu các đơn vị trong Bộ tiếp tục trả lời các câu hỏi chưa giải đáp kịp trong ngày…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Không phải xin gia hạn sử dụng với đất trồng cây hàng năm
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay