UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư rà soát tiến độ, ra phương án điều chuyển vốn giữa các dự án, phấn đấu đến hết năm, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn từng dự án đạt từ 95%.

Cụ thể, các chủ đầu tư cần thúc đẩy tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác đấu thầu; chủ động giải quyết khó khăn để đảm bảo tiến độ thi công. Khi dự án, chương trình chưa được quyết định đầu tư, chưa được duyệt chủ trương đầu tư hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn, chủ đầu tư không yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản, nếu để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm. Cùng với đó, chủ đầu tư phải tự cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng; kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân, quyết toán dự án.

quản lý dự án
Không yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được duyệt

UBND TP.HCM cùng các cơ quan Trung ương sẽ phối hợp để nghiên cứu cơ chế, quy định “đặc thù” rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất tại TP.HCM.

Giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực thuế để các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; Đẩy mạnh việc huy động nguồn lực, kêu gọi đầu tư xã hội hóa thông qua việc tăng cường quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời; Kêu gọi đầu tư xã hội hóa vào các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phục vụ đời sống an sinh xã hội của thành phố; Tranh thủ huy động tối đa nguồn vốn ODA, nguồn vốn Trung ương cho đầu tư phát triển; Khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư…


Theo Nhịp sống kinh tế


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Không yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn khi dự án chưa được duyệt
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Bài viết cùng chủ đề:

Gọi Ngay