UBND quận 9, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè, dưới sự chỉ đạo của UBND Tp.HCM, đã kịp thời ngăn chặn việc phân lô bán nền đất nông nghiệp không đúng quy định trên địa bàn.

Kiểm soát việc bán nền đất nông nghiệp trái phép ở Tp.HCM năm 2020 2

Theo đó, UBND quận 9 cần tiến hành rà soát việc chuyển nhượng đất nông nghiệp tại phường Long Bình.

UBND huyện Bình Chánh kiểm tra, rà soát về các trường hợp xin chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở tại khu đất trên đường Ông Niệm, xã Phong Phú; xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng đất không đúng mục đích và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất trên đường này khi chưa được cơ quan chức năng phê duyệt.

UBND huyện Nhà Bè rà soát các trường hợp người dân tự hiến đất để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu đất trên đường Đào Sư Tích, xã Phước Lộc. UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các quận-huyện thường xuyên tuần tra, kiểm tra địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Kiểm soát việc bán nền đất nông nghiệp trái phép ở Tp.HCM
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay