Kiến nghị tăng thời hạn vay gói 30.000 tỷ lên 15 hoặc 20 năm năm 2020

Trong thời gian tới Hà Nội sẽ kiến nghị Chính phủ tăng thời hạn vay của gói 30.000 tỷ lên 15 hoặc 20 năm, hạ lãi suất cho vay.

Đó là một trong những giải pháp mà UBND Tp.Hà Nội trả lời chất vấn các Đại biểu tại kỳ họp HĐND về vấn đề phát triển nhà xã hội thời gian tới. Ngoài ra, TP sẽ kiểm soát chặt kế hoạch phát triển, cải cách thủ tục, tăng cường kiểm tra và giám sát tiến độ,…

Theo báo cáo của TP, đến năm 2015 phải hoàn thành 15.500 căn hộ thu nhập thấp và con số này tăng lên 32.000 căn vào 2020. Đến nay đã nhận được tổng số 12.870 trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội (tương đương 12.870 căn hộ).

TP đã chấp thuận đầu tư cho 08 dự án nhà ở thu nhập thấp, đến nay đã hoàn thành 3.917 căn hộ và đã giải quyết hết cho các đối tượng đủ điều kiện mua. Đã đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố 02 dự án cho thuê, thuê mua tại khu đô thị mới Việt Hưng với 815 căn hộ, hiện cơ bản bố trí hết cho các đối tượng thuê, thuê mua.

Kiến nghị tăng thời hạn vay gói 30.000 tỷ lên 15 hoặc 20 năm năm 2020 2
Ảnh minh họa

Đã tiếp nhận đề nghị của 15 chủ đầu tư dự án có đơn xin chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với số lượng căn hộ đề xuất khoảng 10.587 căn, UBND Thành phố đã quyết định cho phép chuyển đổi 03 dự án (khoảng 2.797 căn), tiếp tục đang xem xét 12 dự án còn lại (khoảng 7.790 căn).

Theo kế hoạch dự kiến đến năm 2015 tổng số căn hộ hoàn thành khoảng 10.703 căn (3.917 căn hộ đã hoàn thành của 08 dự án đã được chấp thuận đầu tư; 3.998 căn của 04 dự án đang triển khai thực hiện; 2.797 căn của 03 dự án đã được phép chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội).

So với nhu cầu nhà ở xã hội thực tế theo số liệu tổng hợp là 12.870 trường hợp đã đăng ký thì thiếu khoảng 2.167 căn; so với chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Chương trình phát triển nhà ở của Thành phố đến năm 2015 thì thiếu 4.797 căn; so với chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Chương trình phát triển nhà ở của Thành phố đến năm 2020 thì thiếu 21.297 căn.

Như vậy, việc chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội sẽ không có căn hộ tồn kho, mà sẽ giúp đáp ứng dần lượng căn hộ cần có theo Chương trình phát triển nhà ở của Thành phố đến năm 2020.