Ngày 24/7, UBND TP.Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo yêu cầu Công ty CP Phát triển Khu Công nghệ thông tin (CNTT) Đà Nẵng có biện pháp chấm dứt ngay việc chủ đầu tư vận chuyển đất ra khỏi khu vực dự án Khu CNTT tập trung tại huyện Hòa Vang.

Lạ lùng chủ đầu tư đào đất dự án đưa qua tỉnh khác năm 2020 2

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao UBND huyện Hòa Vang tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm hoạt động vận chuyển đất ra khỏi dự án trong khi chưa được UBND TP cho phép.

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.Đà Nẵng vừa diễn ra, các đại biểu phản ánh Tập đoàn Rocky Lai (chủ đầu tư dự án Khu CNTT tập trung) không triển khai dự án nhưng lại cho máy xúc đất tại khu vực thi công rồi vận chuyển vào huyện Đại Lộc, Quảng Nam không rõ lý do. Có ý kiến cho rằng do đất này có khoáng sản nên chủ đầu tư mới cho xúc đi âm thầm, khó hiểu như vậy.

Tiếp thu những phản ánh đó, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Trần Thọ đã ra “tối hậu thư” cho Tập đoàn Rocky Lai: Nếu đến hết quý I/2015, tập đoàn không tiếp tục triển khai Khu CNTT tập trung thì TP sẽ thu hồi dự án.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Lạ lùng chủ đầu tư đào đất dự án đưa qua tỉnh khác
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay