Văn bản hướng dẫn về điều kiện, tiêu chí tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định 60/2017 vừa được Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp.HCM phổ biến tới các quận, huyện trên địa bàn.

Theo quy định tại văn bản này, lộ giới đường giao thông hình thành mới phải tuân thủ quy hoạch 1/2000 hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được duyệt. Với đường 12m trở lên thì phải đảm bảo có bề rộng tối thiểu 7m, vỉa hè tối thiểu 1m và lòng đường tối thiểu 4m.

Nếu là đường giao thông hình thành mới kết nối với đường giao thông hẻm đã có quy hoạch lộ giới từ 7m trở xuống thì đường giao thông hình thành mới không được nhỏ hơn quy hoạch được duyệt. Nếu là đường giao thông hẻm có lộ giới trên 7m và dưới 12m thì đường giao thông hình thành mới không được dưới 7m.

tách thửa đất
Quyết định 60 có những quy định chặt chẽ hơn so với Quyết định 33 về tách thửa đất

Với những khu vực chưa có quy hoạch lộ giới hẻm thì lộ giới đường giao thông mới phải phù hợp với Quyết định 88/2007 của UBND TP quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong khu dân cư hiện hữu.

Trường hợp đường giao thông mới hình thành gây ảnh hưởng đến các hộ dân liền kề thì chủ sử dụng đất phải phối hợp với UBND phường, xã lấy ý kiến đồng thuận của hộ dân bị ảnh hưởng sau đó mới đề nghị thỏa thuận phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Người sử dụng đất phải thực hiện hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và được cơ quan chức năng nghiệm thu, tiếp nhận rồi mới được llàm các thủ tục tách thửa.

Trong văn bản nói trên, Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng lưu ý, để đảm bảo yêu cầu đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với quy hoạch, UBND các quận, huyện trên địa bàn cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 các khu đất quy hoạch có chức năng đất dân cư hiện hữu, đất dân cư hiện hữu kết hợp chỉnh tranh, kể cả đất dân cư xây dựng mới, đất sử dụng hỗ hợp có chức năng ở thuộc các trường hợp được tách thửa theo Quyết định 60. Quý II là thời hạn cuối cùng các quận, huyện phải gửi kế hoạch này cho Sở Quy hoạch Kiến trúc để phối hợp thực hiện.

Đối với các trường hợp xin tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong thời gian chờ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thì các quận huyện phải lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Quy hoạch Kiến trúc về quy hoạch trước khi chấp thuận cho tách thửa. Ý kiến của Sở được ban hành bằng văn bản sau tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận công văn do các quận, huyện gửi đến.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Một số quy định mới về điều kiện, tiêu chí tách thửa đất tại Tp.HCM
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay