Năm 2012, kiểm toán sẽ tập trung vào đất đai và khoáng sản năm 2020

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố kế hoạch kiểm toán năm 2012, theo đó quy mô các cuộc kiểm toán không tăng so với năm 2011, mà tập trung vào các nội dung lớn như quản lý và sử dụng đất đai; khai thác, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản…

Năm 2012, kiểm toán sẽ tập trung vào đất đai và khoáng sản | ảnh 1
Sử dụng đất và khai thác tài nguyên, khoáng sản là lĩnh vực kiểm toán trọng tâm năm 2012 của Kiểm toán Nhà nước Ảnh:TL.

Một số chuyên đề kiểm toán sâu sẽ tập trung vào công tác quản lý và sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà và đô thị của địa phương (từ việc phê duyệt dự án, cấp phép đầu tư, định giá đất, cam kết của nhà đầu tư, giá bán tài sản sau đầu tư…).

Bên cạnh đó là các nội dung kiểm toán khác liên quan dến việc quản lý và sử dụng vốn ODA, kinh doanh chứng khoán, cho thuê tài chính, bảo hiểm, việc chấp hành trần lãi suất tại các ngân hàng.

Về kiểm toán doanh nghiệp, KTNN sẽ tiến hành ở Tập đoàn hóa chất, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam…

(Theo TBKTSG)