Người mua nhà phải được tham gia vào dự án mang thế chấp ngân hàng năm 2020

Đó là kiến nghị mà Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM vừa gửi UBND Tp.HCM liên quan đến việc thế chấp các dự án bất động sản tại ngân hàng.

Trong đơn kiến nghị gửi ngày 8/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM trình bày, để đảm bảo việc cấp chủ quyền cho người mua nhà, Sở kiến nghị UBND Tp.HCM chấp thuận cho người mua nhà tham gia thỏa thuận ký kết hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng bán nhà ở, công trình xây dựng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại những dự án nhà ở mà chủ đầu tư thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai cho tổ chức tín dụng cùng với chủ đầu tư dự án và tổ chức tín dụng.

thế chấp dự án bất động sản
Nhiều khách hàng mua chung cư sau nhiều năm không được cấp giấy chủ

quyền do chủ dự án không thực hiện rút tài sản thế chấp tại ngân hàng

Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, sở dĩ việc cấp giấy chủ quyền cho người mua nhà ở, công trình xây dựng tại các dự án nhà ở thời gian qua gặp nhiều khó khăn là do chủ đầu tư dự án đã đem quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai thế chấp tại các ngân hàng.

Đồng thời, theo quy định của pháp luật hiện hành, các chủ đầu tư dự án còn được huy động vốn để có vốn xây dựng, bán nhà ở hình thành trong tương lai. Thế nhưng thực tế cho thấy, sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở và bán cho khách hàng, nhiều chủ đầu tư dự án đã không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp (rút tài sản thế chấp). Đây là lý do khiến người mua nhà không được cấp giấy chủ quyền.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM cũng đánh giá, việc kiểm soát chặt tình hình thế chấp tài sản cho ngân hàng đối với dự án bán nhà ở hình thành trong tương lai là một biện pháp ngăn chặn chủ đầu tư vi phạm, tránh ảnh hưởng quyền lợi của người mua nhà sau này.