Ngày 31/7, Bộ Tài chính công bố dự thảo thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) và thuế giá trị gia tăng (VAT).


Theo đó, nhà ở thương mại được giảm 50% VAT phải là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, giá bán này phải là giá ghi rõ trong hợp đồng, đã bao gồm VAT 10% và bao gồm phí bảo trì công trình theo quy định (khoảng 2%). Như vậy, giá bán chưa thuế và chưa phí phải dưới 13,4 triệu đồng/m2.


Nhà dưới 13,4 triệu đồng/m2 mới được giảm 50% thuế VAT năm 2020 2
Nếu thanh toán theo phương thức trả chậm thì giá bán phải bao gồm thuế, phí nhưng không bao gồm các khoản lãi. Mức thuế này áp dụng cho số tiền thanh toán trong giai đoạn 1/7/2013 đến 30/6/2014, dù hợp đồng ký trước 1/7 hay sau 1/7/2013.

Nhà ở xã hội được áp dụng thuế giá trị gia tăng 5% phải đáp ứng các tiêu chí về nhà xã hội, về giá bán/cho thuê, về đối tượng, điều kiện mua/thuê nhà theo quy định; áp dụng cho hợp đồng ký từ ngày 1/7 trở đi hoặc phần tiền thanh toán từ ngày 1/7 trở đi nếu hợp đồng ký trước ngày 1/7. Nhà không đáp ứng đủ tiêu chí nhà ở xã hội (về giá, đối tượng, điều kiện mua, thuê…) thì không được hưởng thuế 5% mà áp dụng thuế 10%.

Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1/7, không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Nhà dưới 13,4 triệu đồng/m2 mới được giảm 50% thuế VAT
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay