Các dự án giao thông quan trọng cần thúc đẩy nhanh chóng GPMB bao gồm: Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Hà Nội – Cần Thơ và Đường HCM đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14 cũ) vào cuối năm nay. 

Nhanh chóng GPMB các dự án giao thông quan trọng năm 2020 2

 Ảnh minh họa

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, từ cuối tháng 10/2013 đến nay, các địa phương đã tích cực triển khai dự án trên. Tuy nhiên kết quả thực hiện tại các địa phương còn khác nhau. Có nhiều địa phương đã hoàn thành trên 80% (như Hà Tĩnh đạt 88,6%); nhưng còn nhiều nơi đạt kết quả thấp như Quảng Ngãi (43,35%), Kon Tum (34,18%), Quảng Bình (33,9%), Khánh Hòa (25,88%), Ninh Thuận (24,11%), Quảng Trị (23,9%), Bình Định (22,71%), Gia Lai (17,24%), Bình Thuận (11,6%), Phú Yên (10,61%), Hậu Giang (0%).

Trước thực tế này, Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2013, trừ một số đoạn bàn giao trong quý I-2014.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải phải chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh; chỉ đạo kịp thời tổ chức thi công đối với những vị trí đã được bàn giao mặt bằng, bố trí đủ nguồn lực để đảm bảo tiến độ; cương quyết thay thế những đơn vị thi công yếu kém.

Các địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tập trung chỉ đạo triển khai; cần thành lập ngay, hoặc củng cố, tăng cường Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng đã thành lập.

Đồng thời, chủ động vận dụng các chính sách, quy định của pháp luật để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kịp thời xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các vướng mắc về Luật đất đai.

Thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo đúng chế độ, chính sách của nhà nước, trên tinh thần hỗ trợ tối đa, đảm bảo chế độ chính sách, không để người dân thiệt thòi; đi liền với việc giải quyết cụ thể là làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động và đối thoại thường xuyên để người dân chấp hành bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, cần lập phương án chặt chẽ, cương quyết cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật đối với một số trường hợp chây ỳ, cố tình chống đối, sau khi đã đối thoại, vận động và vận dụng đầy đủ các chính sách…

Các dự án giao thông quan trọng bên cạnh việc GPMB còn phát sinh rất nhiều yếu tố liên quan. Muốn hòan thành nhanh chóng các dự án này cần hòan thành tốt các công tác để việc tiến hành đúng theo thời hạn.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Nhanh chóng GPMB các dự án giao thông quan trọng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay