Ngày 04/7/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4709/NHNN-TD đề nghị Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV và MHB đẩy mạnh triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.
NHNN yêu cầu các ngân hàng đẩy mạnh cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2020 2


Ảnh minh họa.
Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ cho vay, giải ngân đối với khách hàng trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại được giao nhiệm vụ cho vay nghiên cứu đầy đủ các quy định tại Thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước, Thông tư số 07 của Bộ Xây dựng và văn bản hướng dẫn xác định đối tượng cho vay theo quy định để kịp thời bổ sung hướng dẫn đối với các chi nhánh, phòng giao dịch thuộc hệ thống ngân hàng.

Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại nêu trên chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ thủ tục, thời gian xem xét hồ sơ để phản hồi cho khách hàng về việc được vay vốn hay không và trả lời thỏa đáng cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không đáp ứng được điều kiện vay vốn.

Mặt khác, các ngân hàng cần đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về mục đích ý nghĩa của chương trình, thông báo chi tiết về hồ sơ, thủ tục vay vốn. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc, các chi nhánh, phòng giao dịch kịp thời báo cáo trụ sở chính ngân hàng để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng nếu vượt thẩm quyền của ngân hàng./.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý NHNN yêu cầu các ngân hàng đẩy mạnh cho vay hỗ trợ nhà ở
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay