Vừa qua, Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ cho phép Hà Nội và Tp.HCM đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà ở (sổ đỏ) trước quý II/2012 đối với các dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành xây dựng, giao nhà trước tháng 12/2011.

Cụ thể, đối với các dự án ở đang có vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ nhưng người mua nhà không vi phạm, đã thanh lý xong hợp đồng mua bán… thì vẫn cấp sổ đỏ.

Đối với trường hợp công ty mẹ được Nhà nước giao đất thực hiện dự án nhưng đã giao cho công ty con xây dựng và ký hợp đồng bán nhà ở đó, thì vẫn cấp sổ đỏ theo hợp đồng đã ký nếu có văn bản ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ của công ty mẹ cho công ty con thực hiện xây dựng…

(Theo KTĐT)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Phải đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay