Quảng Nam lập quy hoạch Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây năm 2020

UBND tỉnh Quảng Nam đã chi gần 515 triệu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.Quảng Nam lập quy hoạch Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây năm 2020 2
Ảnh minh họa

Tổng mức kinh phí dự toán lập hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây khoảng 514,4 triệu đồng. Nguồn kinh phí từ vốn ngân sách Nhà nước.

Theo quy hoạch, quy mô khoảng 20,0ha. Theo cơ cấu sử dụng đất, đất sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 70%; đất hành chính và dịch vụ công cộng chiếm khoảng 2,5%; đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối chiếm khoảng 2,5%; đất cây xanh chiếm khoảng 15%; giao thông chiếm khoảng 10%.

Ngành nghề dự kiến là chế biến nông, lâm, thủy sản; hàng thủ công mỹ nghệ; dệt, may; vật liệu xây dựng và các nhóm ngành khác.