Bản đồ quy hoạch thành phố Nha Trang năm 2021

Bản đồ quy hoạch thành phố Nha Trang

bản đồ quy hoạch thành phố nha trang năm 2020
Bản đồ quy hoạch thành phố nha trang năm 2020

Tải bản pdf, bản cứng, photocopy tại đây: Quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực bố trí tái định cư tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang

Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực bố trí tái định cư tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, với cái nội dung chính:

1. Vị trí lập quy hoạch:

– Phía Bắc: giáp nhánh sông Quán Trường.
– Phía Nam: giáp ranh giới khu đô thị Phúc Khánh I và ranh giới lập quy hoạch Khu đô thị Thái Thông.
– Phía Đông: giáp ranh giới lập quy hoạch Khu dân cư lân cận Khu đô thị Mỹ Gia.
– Phía Tây: giáp sông Quán Trường.

Bản đồ quy hoạch thành phố Nha Trang năm 2021 3

2. Quy mô diện tích: 41,06ha

3. Tính chất:

Quy hoạch xây dựng khu dân cư để phục vụ bố trí tái định cư thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Nha Trang hiện tại và trong tương lai. Trong đó, giữ lại phần lớn nhà ở hiện hữu trong khu vực lập quy hoạch và bố trí thêm các khu nhà ở tái định cư, các công trình công cộng và không gian cây xanh kết hợp với hệ thống hạ tầng kĩ thuật được cải tạo và xây dựng mới đồng bộ

Tải bản pdf, bản cứng, photocopy tại đây: Quy hoạch xã Vĩnh Trung – Vĩnh Thái

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang, phường Phương Sơn, phường Ngọc Hiệp và phường Phương Sài, thành phố Nha Trang

Ngày 12/6/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1361/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang, phường Phương Sơn, phường Ngọc Hiệp và phường Phương Sài.

1. Vị trí lập quy hoạch:

 thuộc địa giới hành chính phường Phương Sơn, phường Ngọc Hiệp và phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, được giới hạn như sau:
– Phía Bắc: giáp Sông Cái;
– Phía Nam: giáp đường sắt, đường 23 tháng 10 và đường Phương Sài;
– Phía Đông: giáp đường Thủy Xưởng và đường quy hoạch D3 (đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khu vực sông Kim Bồng được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt tại Quyết định số 5144/QĐ-UBND ngày 21/12/2012);
– Phía Tây: giáp đường sắt.
Bản đồ quy hoạch thành phố Nha Trang năm 2021 4
 

2. Quy mô diện tích: 141,8 ha

3. Tính chất: 

Tính chất khu vực nghiên cứu được xác định tuân thủ theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung tp. Nha Trang đến năm 2025 đã được phê duyệt và điều kiện hiện trạng của khu vực thiết kế. Cụ thể, tính chất khu vực thiết kế được xác định: Là khu dân cư kết hợp dịch vụ và dịch vụ du lịch phía bờ Nam sông Cái, bao gồm: các khu vực hiện hữu cải tạo chỉnh trang và các khu vực phát triển mới.

Tải bản pdf, bản cứng, photocopy tại đây: Quy hoạch chi tiết Khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang

Tra cứu, Kiểm tra thông tin quy hoạch đất đai, thửa đất tại thành phố Nha Trang Khánh Hòa

Bạn cần kiểm tra quy hoạch từng lô, vị trí chính xác để mua bán giao dịch. Liên hệ : 0913 703 757

Xem thêm Nhà đất Nha Trang tại đây tại đây