Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 30 ngày năm 2020

Theo ông Bùi Trung Dung, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, thời gian cấp giấy phép xây dựng hiện chỉ còn 30 ngày, thậm chí thấp hơn.Cấp giấy phép xây dựng
Thời gian, thủ tục cấp giấy phép xây dựng được rút ngắn

Ông Dung cho biết, nhiều thủ tục không cần thiết liên quan đến cấp giấy phép xây dựng cũng đang được Bộ Xây dựng chỉ đạo quyết liệt gỡ bỏ, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng cũng đã được quan tâm và đẩy mạnh.

Trong năm 2015, số công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 3,7% so với công trình được xây dựng, tức giảm khoảng 4,3% so với năm 2014; đồng thời, số công trình xây dựng sai với giấy phép được cấp cũng giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 1,11%, giảm 1% so với năm 2014.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Luật Xây dựng cũng quy định bổ sung 6 loại công trình được miễn giấy phép so với Nghị định 64/2012/NĐ-CP, bao gồm: Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính; công trình xây dựng thuộc dự án khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng;

Công trình cải tạo, sửa chữa làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc; nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị hoặc dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, ngoại trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu di tích lịch sử – văn hóa, khu bảo tồn.