Sẽ hoàn thành cấp giấy tờ nhà, đất trước 31/12/2013 năm 2020

Ngày 6/11, UBND Tp.HCM yêu cầu Sở TN&MT phối hợp cùng các quận, huyện còn nhiều hồ sơ cần gấp rút hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là cấp giấy) cho người dân trước ngày 31/12/2013.

Cụ thể như Bình Thạnh (1.000 hồ sơ), Gò Vấp (1.569 hồ sơ) và Bình Chánh (3.000 hồ sơ).

Với những hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy mà các hộ dân chưa có nhu cầu cấp giấy, các quận, huyện cần tiếp tục vận động người dân lập hồ sơ cấp giấy. Với khoảng 130.000 hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy, các quận, huyện cần rà soát, phân loại vướng mắc trình UBND TP để có hướng tháo gỡ. Theo báo cáo của UBND TP, hiện trên địa bàn TP có khoảng 179.000 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy. Trong đó đã cấp giấy được 161.450 hồ sơ, có khoảng 6.000 hồ sơ người dân không có nhu cầu cấp giấy…